Όροι

banner imagebanner image

 

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Olympus rent a car | Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Λιτόχωρο Πιερίας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

1) Προϋποθέσεις για την ενοικίαση αυτοκινήτου. 
α) Όριο Ηλικίας.
Να έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23 ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.

β) Άδεια Οδήγησης.
Να διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.

γ) Πιστωτική Κάρτα.
Να διαθέτει προσωπική πιστωτική κάρτα ή(αν δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα) να καταβάλει μετρητά το ποσό εγγύησης του αυτοκίνητου το οποίο θα του επιστραφεί κατά την παράδοση


2) Όριο Χιλιομέτρων.
Για μισθώσεις μέχρι δύο ημερών το ανώτατο ημερήσιο όριο χιλιομέτρων είναι τα 200 χιλιόμετρα.Επιπλέων χιλιόμετρα το κόστος είναι 0,30 EUR/km χιλιόμετρο.

Μισθώσεις άνω των τριών ημερών τα χιλιόμετρα είναι απεριόριστα.


3) Πολιτική καυσίμων.
Το αυτοκίνητο παραδίνεται με ότι καύσιμο έχει μέσα και με το ίδιο επίπεδο καυσίμου επιστρέφεται πίσω.

4) Παραλαβή Οχήματος.
Είναι πολύ σημαντικό κατά την παραλαβή ,ο ενοικιαστής του οχήματος να ελέγξει με μεγάλη προσοχή το όχημα μαζί με το στέλεχος της Olympus rent a car και να συμφωνήσει στην καταγραφή τυχόν προγενέστερων ζημιών.

Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει κατά την παραλαβή του οχήματος το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο κατάστασης παραλαβής και παράδοσης του αυτοκινήτου, βάσει του οποίου θα γίνει η παραλαβή επιστροφής του οχήματος.

Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.


5) Γενικές Πληροφορίες.
Ο μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο, αφού εξακρίβωσε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από κάθε άποψη. Οφείλει να το παραδώσει στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε, με όλα τα εργαλεία, τροχούς  και αξεσουάρ, στο συγκεκριμένο σημείο που έχει συμφωνηθεί και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος.

Εάν ο μισθωτής δεν παραδώσει το αυτοκίνητο στο συγκεκριμένο τόπο και σε υπάλληλο της εκμισθώτριας εταιρείας , θεωρείται ότι εγκατέλειψε το αυτοκίνητο με τις ανάλογες νομικές συνέπειες σε περίπτωση ζημιών ή χρηματικής οφειλής προς την εταιρεία.
Η εκμισθώτρια εταιρεία έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λύσει χωρίς συνέπειες την σύμβαση αυτή, εάν κρίνει ότι ο μισθωτής είναι επιζήμιος, για τα συμφέροντα της εταιρείας, ή δεν τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και παραβαίνει τους όρους της παρούσας συμβάσεως.

Ο μισθωτής έχει υποχρέωση κατά τον χρόνο της μισθώσεως να προφυλάσει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, το λάδι, το νερό κ.λ.π. επίσης να ελέγχει την κατάσταση των ελαστικών και εάν το αυτοκίνητο έχει ασφάλεια στην κίνηση του.

Ο μισθωτής ευθύνεται και υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία για ζημιές που προέρχονται από έλλειψη προσοχής. Επίσης υποχρεούται να πληρώσει το καύσιμο κατά την διάρκεια της ενοικιάσεως.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να επιφέρει στο αυτοκίνητο τροποποιήσεις, να προβεί σε μηχανολογικές ή άλλες εργασίες, σε αντικατάσταση εξαρτημάτων, σε παραβίαση του χιλιομετρητή, τυχόν παραβίαση των παραπάνω θα συνεπάγεται την ποινική του δίωξη.

Ο μισθωτής όταν δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, προς αποφυγή κλοπής του αυτοκινήτου ή εξαρτημάτων του .

Η εκμισθώτρια εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για απώλειες ή φθορές αντικειμένων των πελατών, οι οποίοι επιβαίνουν στο αυτοκίνητο, είτε αυτά έχουν εγκαταληφθεί στα γραφεία πριν ή μετά την σύμβαση .

Η εκμισθώτρια εταιρεία έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια κι έλαβε όλες τις δυνατές προφυλάξεις για την αποφυγή μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου, και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιά, οποιαδήποτε από αυτήν προερχόμενη άμεσο ή έμμεσο ζημία του μισθωτού.


6) Πρόσθετες Πληροφορίες.

Για παιδιά μικρής ηλικίας απαιτείται η χρήση ειδικού καθίσματος, του οποίου η τοποθέτηση και η σωστή χρήση είναι αποκλειστική ευθύνη των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων / συνοδών των παιδιών.

7) Εσωτερικό Αυτοκινήτου.
Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα ζώου, άμμος κ.α. στα καθίσματα , στο πάτωμα ή στο πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 80,00€


8) Πρόσθετες Παροχές.
Οι πρόσθετες παροχές είναι προαιρετικές, έχουν μέγιστη χρέωση τις 15 ημέρες και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα.
Ημερήσια χρέωση ανά μονάδα:
• Βρεφικό κάθισμα  4.00 EUR. Κάθισμα που βλέπει προς τα πίσω για ηλικίες κάτω των 12 μηνών.
• Παιδικό κάθισμα  4.00 EUR. Κάθισμα για ηλικίες κάτω των 5 ετών .
• Booster  4,00 EUR. Κάθισμα για ηλικίες κάτω των 6 ετών.
• Αλυσίδες χιονιού  4.00 EUR.
• Δορυφορικός Πλοηγός (GPS) 8.00 EUR.
Ημερήσια χρέωση ανά οδηγό:
• Πρόσθετος οδηγός  4,00 EUR.

9) Τιμολόγηση.
Ο μισθωτής οφείλει να πληρώσει συγκεντρωτικά τα ακόλουθα :
α) Τις χρεώσεις για παραδόσεις και παραλαβές, εάν έχουν καταλογισθεί στην σύμβαση αυτή.
β) Την ασφαλιστική αποζημίωση για την περίπτωση αποδοχής μικτής ασφαλίσεως.
γ) Το ποσοστό του φόρου που αναλογεί επί του συνόλου των ανωτέρω.
δ) Εάν ο ενοικιαστής καθυστερήσει το αυτοκίνητο μετά την συμφωνημένη ώρα επιστροφής χρεώνεται για κάθε μια ώρα το 1/5 της ημερήσιας χρεώσεως.

10)Τρόποι πληρωμής.
Η Olympus rent a car   δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, American Express, Diners Club, MasterCard . Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με μετρητά είναι απαραίτητη η καταβολή εγγύησης (μετρητά) ή εάν διαθέτετε πιστωτική κάρτα ,αναγράφεται στο συμβόλαιο ο πλήρης αριθμός πιστωτικής κάρτας από την όποια δεν δεσμεύεται  κάποιο ποσό παρά μόνο εάν ο ενοικιαστής-οδηγός του αυτοκίνητου της  Olympus rent a car παραβεί τους όρους συμφωνίας που αναγράφονται στο συμβόλαιο .

11) Online Κράτηση.
Κάθε κράτηση που πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της Olympus rent a car έχει ισχύ μόνον όταν καταβληθεί το 25% της συνολικής μίσθωσης και εφόσον επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την Olympusrentacar.

Η Olympus rent a car κατά την επιβεβαίωση μιας κράτησης μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας ενημερώνει για όλες τις σχετικές διαδικασίες, προκειμένου η κράτηση να τεθεί σε ισχύ. Η κράτηση έχει ισχύ μόνον όταν ολοκληρωθούν  όλες οι διαδικασίες που τίθενται ως προϋπόθεση στο μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης.

Πιθανά αιτήματα αλλαγής μιας ήδη επιβεβαιωμένης κράτησης πρέπει να γίνονται μόνο μέσω email. Οι όποιες αλλαγές ισχύουν, μόνον εφ’ όσον επιβεβαιωθούν από την Olympusrentacar.

Όλες οι κρατήσεις που γίνονται μέσω της διαδικτυακής μας τοποθεσίας, διέπονται από τους ίδιους όρους χρήσης, που διέπουν όλες τις κρατήσεις, όπως αυτοί ρητά αναφέρονται πιο πάνω.


12) Ασφαλιστικές Καλύψεις.
α) Βασική
Tο αυτοκίνητο καλύπτεται με ασφάλεια προς τρίτους , και ο ενοικιαστής ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο αυτοκίνητο. Εξαιρούνται της ασφαλίσεως τα λάστιχα των τροχών, Τάσια,ζάντες,ο εσωτερικός χώρος το κάτω μέρος του αυτοκινήτου,και οι καθρέπτες.

β) Μικτή (CDW)
Ο ενοικιαστής  έχει ποσό απαλλαγής ευθύνης σε περίπτωση ζημιάς του αυτοκινήτου για τις κατηγορίες Α, B,  C, D 700€ & (εξαιρούνται της ασφαλίσεως τα λάστιχα των τροχών, Τάσια,ζάντες,ο εσωτερικός χώρος το κάτω μέρος του αυτοκινήτου,και οι καθρέπτες) όταν αποδεχθεί τους σχετικούς όρους του παρόντος και καταβάλει επί πλέον το ποσό των 10€ & 15€ αντίστοιχα, επί ημερήσιας βάσεως και μέχρι 14 ημέρες το ανώτερο.
Απαραίτητη προϋπόθεση , ότι ο μισθωτής θα τηρεί κατά τον χρόνο της ενοικιάσεως τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που ισχύουν κάθε φορά.
Κάλυψη Κλοπής (ΤΡ): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου στα 700 € για τις κατηγορίες Α, Β, C, D ,E καταβάλλοντας τα ποσά των 10€ & 15€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.

13) Πρόστιμα-Ποινές & Διοικητικά Τέλη.
Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας Olympus rent a car για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση 20,00€ πέραν του κόστους παράβασης (Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων).

Αφαίρεση Πινακίδων
Σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων κατά την διάρκεια της ενοικίασης, ο ενοικιαστής θα χρεώνεται την ενοικίαση μέχρι την παραλαβή των πινακίδων από την αρμόδια υπηρεσία.

14) Ατυχήματα και Διαχειριστικά Έξοδα.
Στην περίπτωση ατυχήματος υπάρχει μη επιστρεφόμενη χρέωση 60,00€.

15) Οδική Βοήθεια.
Η συγκεκριμένη κάλυψη της οδικής βοήθειας συμπεριλαμβάνεται στις τιμές ενοικίασης. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας & οι διαδικασίες οδικής βοήθειας παρέχονται στον οδηγό πριν από την έναρξη της μίσθωσης.

Ανάλογα με τις περιστάσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να μην παρέχουμε όχημα αντικατάστασης. Η οδική βοήθεια μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για τους ενοικιαστές που χρησιμοποίησαν πλοίο χωρίς γραπτή άδεια από το τοπικό γραφείο.


16) Απαγορεύσεις.
Κατά τη διάρκεια της μισθώσεως το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:
α) από οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας μικρότερης των 23 ετών.
β) από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει άδεια οδηγήσεων ή την έχει αποκτήσει σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
γ) για εκμάθηση οδήγησης.
δ) κατά παράβαση της παρούσης συμβάσεως.
ε) Να μεταφέρει επιβάτες ή πράγματα έναντι αμοιβής.
στ) Να μεταφέρει περισσότερους επιβάτες από ότι ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του.
ζ) Να μεταφέρει βαρέα αντικείμενα ή δύσοσμα εμπορεύματα ή ναρκωτικά ή όπλα.
η) Για ρυμούλκηση άλλου αυτοκινήτου ή τρέιλερ.
θ) Σε αγώνες αυτοκινήτου ταχύτητας ειδικών διαδρομών κ.λ.π.
ι) Από κάθε πρόσωπο που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
κ) Από κάθε πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας εταιρείας
λ) Γενικώς για κάθε σκοπό που αντίκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
17) Μεταφορά με Πλοίο.

Μεταφορά των οχημάτων με πλοία ή πορθμεία επιτρέπονται μόνο μετά από προηγούμενη αίτηση του πελάτη & γραπτή έγκριση από την Olympusrentacar. Η χρήση του πλοίου χωρίς προειδοποίηση απαγορεύεται & θεωρείται ως αμέλεια που ακυρώνει την ασφάλιση.

Όταν ο πελάτης διακινδυνεύει να το χρησιμοποιήσει χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Olympusrentacar, τότε είναι πλήρως υπεύθυνος για τυχόν έξοδα αντικατάστασης, μεταφοράς ή ρυμούλκησης.

Επίσης η οδική βοήθεια & το αυτοκίνητο αντικατάστασης μπορεί να μην είναι διαθέσιμα, ειδικά όπου η Olympus rent a car δεν έχει τοπικά γραφεία.

Τέλος ο ενοικιαστής είναι πλήρως υπεύθυνος για το συνολικό κόστος των ζημιών ή άλλες επιβαρύνσεις που προκλήθηκαν στα ελληνικά νησιά.

18) Παράδοση Αυτοκινήτου σε Διαφορετικό Σταθμό.
Όλα τα οχήματα θα πρέπει να επιστρέφονται στον χώρο στάθμευσης του τοπικού σταθμού ή στον τόπο που αναφέρεται από τη συμφωνία ενοικίασης βάση της διαδικασίας επιστροφής και ελέγχου των αυτοκινήτων.

Η χωρίς γραπτή άδεια εγκατάλειψη του οχήματος σε δημόσιο χώρο στάθμευσης, ξενοδοχείο ή άλλο χώρο πέραν του προσυμφωνημένου, θα επιβαρύνει τον οδηγό με το τέλος στάθμευσης. Η χρέωση θα υπολογίζεται ως Έξοδα Διαχείρισης (25.00 €) και θα προσαυξάνεται με το κόστος χιλιομετρικής απόστασης από το σταθμό (0,56 EUR / km).

Ο ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε πρόστιμα στάθμευσης, ζημιές ή άλλα έξοδα που προκύπτουν.

19) Μεταφορά εκτός Συνόρων.
Η μετακίνηση εκτός συνόρων των οχημάτων απαγορεύεται αυστηρά.

20) Απώλεια ή καταστροφή κλειδιών.
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά: 80,00€ - 200.00€ για τις κατηγορίες A,B,C,D,E.

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

21) Τροποποιήσεις.
Τροποποιήσεις που αφορούν την κράτηση πρέπει να αιτούνται από τον πελάτη γραπτώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη της ενοικίασης του οχήματος. Δεν γίνονται αποδεκτά τα τηλεφωνικά αιτήματα.
Η αίτηση τροποποίησης δεν είναι εξασφαλισμένη & οι τροποποιήσεις θα θεωρηθούν ως νέα κράτηση με νέους όρους.

22) Επεκτάσεις Ενοικιάσεως.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι ενδέχεται να μην είναι πάντα δυνατή η επέκταση της μίσθωσης.

Σε περίπτωση που το υποκατάστημα συμφωνήσει να παρατείνει την ενοικίαση, η μίσθωση θα χρεωθεί με την τρέχουσα ημερήσια τιμή η οποία μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την αρχική τιμή κράτησης.

Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να παρατείνει την περίοδο ενοικίασης του οχήματος, πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως το τοπικό γραφείο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το τέλος της περιόδου για να λάβει την αντίστοιχη γραπτή έγκριση. Εάν δεν το κάνει, θα έχει τόσο αστική όσο & ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση & κατοχή του οχήματος.

23) Πολιτική Καπνίσματος.
Η Olympus rent a car εφαρμόζει “πράσινη” πολιτική για το κάπνισμα σε όλα τα οχήματα. Αυτό απαγορεύει το κάπνισμα του οδηγού ή οποιουδήποτε επιβάτη εντός του οχήματος και σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται κυρώσεις.

Για την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς, καψίματος, ρύπανσης από καπνό ή τέφρα που οφείλεται στο κάπνισμα, θα εφαρμόζεται ειδικό τέλος βιολογικού καθαρισμού  ύψους 80,00 EUR και επιπλέον χρέωση του κόστους αντικατάστασης της ζημιάς.


24) Πολιτική για τα ζώα.
Η μεταφορά ζώων δεν επιτρέπεται εντός του οχήματος, εκτός από περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται ειδικός κλωβός.

Για την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ή ρύπανσης που οφείλεται στη μεταφορά ζώων, θα εφαρμόζεται ειδικό τέλος βιολογικού καθαρισμού ύψους 80,00 EUR και επιπλέον χρέωση του κόστους αντικατάστασης της ζημιάς.

25) Αντικατάσταση αυτοκινήτου.
Αντικατάσταση αυτοκίνητου μετά από ατύχημα ή μηχανική βλάβη, γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την Olympus rent a car , εντός 48 ωρών για την περίοδο από 14/9 έως 14/6 και εντός 72 ωρών για την περίοδο από 15/6 έως 14/9.

26) Καταγγελείες.
Οποιαδήποτε καταγγελία που αφορά την κράτηση/ενοικίαση θα πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής του οχήματος σε γραπτή μορφή, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική δ/νση Olympusrentacar@gmail.com
Απαιτείται πλήρης περιγραφή του προβλήματος με στοιχεία. Οι καταγγελίες που θα λαμβάνονται μετά από αυτή την περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

27) Προσωπικά Δεδομένα.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Olympusrentacar,  περιέχονται στην πολιτική απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας Olympusrentacar.gr

28) Εποπτική Αρχή.
Για οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά για τις συμφωνίες που συνάπτονται με την εταιρία μας αρμόδιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο με βάση τους προαναφερθέντες όρους και η εφαρμογή του θα γίνεται στις αρμόδιες δικαστικές υπηρεσίες της πόλης της Κατερίνης. 
 

29) Ακυρώσεις.
Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μέχρι και 15 μέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής. Για ακυρώσεις εντός του διαστήματος των 7 ημερών πριν την άφιξη δεν επιστρέφεται το σύνολο της προκαταβολής.

30) Ωράριο.
Από 09:00 πρωί εώς στις 24:00 το βράδυ.

31) Εξυπηρέτηση εκτός Ωραρίου.
Για παράδοση ή παραλαβή εκτός των ωρών λειτουργίας, οι κρατήσεις επιβαρύνονται με το ποσό ύψους 20,00 EUR.

32) Μακροχρόνιες Μισθώσεις.
Νοικιάστε σήμερα ένα αυτοκίνητο από την Olympus rent a car για τις μετακινήσεις σας ή τις ανάγκες της εταιρείας σας και επωφεληθείτε από τις χαμηλές τιμές που ξεκινούν από 14 ευρώ την ημέρα (για ενοικίαση τουλάχιστον 30 ημερών)

Η προσφορά μηνιαίας ενοικίασης αυτοκινήτου  περιλαμβάνει:
3.000 χιλιόμετρα ελεύθερα τον μήνα. (0.10 λεπτά για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο.)
Βασική  ασφάλεια, με θραύση κρυστάλλων,νομική προστασία.
Οδική βοήθεια.
Αντικατάσταση του αυτοκινήτου σε περίπτωση βλάβης εντός του 24ώρου.
Δωρεάν δεύτερος οδηγός.
Δωρεάν παιδικά καθισματάκια
Δωρεάν παράδοση – παραλαβή σε όποιο σημείο της Πιερίας εσείς θέλετε.
Κάντε σήμερα online κράτηση του αυτοκινήτου σας ή καλέστε στο τμήμα κρατήσεων Τηλ.23520-83727 Κιν.00306977302714 
Η προσφορά δεν ισχύει για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο εκτός αν πρόκειται για ετήσια μίσθωση.

33) Ομάδες Οχημάτων.
Τα οχήματά μας ταξινομούνται σε ομάδες για λόγους σαφήνειας των κρατήσεων. Οι κρατήσεις επιβεβαιώνονται για μια ομάδα οχημάτων & όχι για μία συγκεκριμένη μάρκα ή μοντέλο, εκτός εάν αποδεικνύεται διαφορετικά.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης κράτησης για συγκεκριμένη ομάδα οχήματος η εταιρία δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα συγκεκριμένου μοντέλου ή τύπο καυσίμου.
Τα οχήματα που εμφανίζονται σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική προβολή είναι μόνο για καθοδήγηση & μπορούν να αντικατασταθούν με κάποιο εναλλακτικό, παρόμοιο ή αναβαθμισμένο όχημα κατά την κρίση μας.
Τα οχήματα που περιγράφονται ως εναλλακτικά ή παρόμοια δεν είναι εγγυημένα.

34) Συνεργασίες με άλλες εταιρίες.
Η Olympus rent a car στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της και με σκοπό την αύξηση της διείσδυσης στην αγορά μπορεί να προχωρήσει σε συνεργασίες με τρίτες εταιρίες.
 
Οι τρίτες εταιρίες μπορεί να έχουν αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις οι οποίες δεσμεύουν μόνο την Olympusrentacar, εν μέρει και υπό προϋποθέσεις, για την διμερή  συνεργασία που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο αποκλειστικά και μόνο.
 
Εφόσον οι πελάτες έχουν πραγματοποιήσει κάποια συναλλαγή με κάποια από αυτές τις τρίτες εταιρίες οι όροι και προϋποθέσεις αυτών, δεσμεύει αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη βάση της συμφωνίας που έχει γίνει μεταξύ των δύο και όχι την Olympusrentacar.
 
Οι πελάτες μας αποδέχονται πλήρως το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της  Olympus rent a car ασχέτως των επιμέρους συμφωνιών που έχουν γίνει με τις λοιπές εταιρίες.